Adatvédelmi tájékoztató
Főoldal VevőszolgálatAdatvédelmi tájékoztató
Webshop
Babakelengye
Hírlevél

Térkép

Adatvédelmi tájékoztató
 
 
 
 
A Szentencia 2000 Bt., mint adatkezelő tiszteletben tartja és megóvja
az Ön, mint vásárló/megrendelő/felhasználó/érintett személyes adatait.
 

Az adatkezelő kijelenti,hogy az általa üzemeltetett web áruház és üzlet működésével kapcsolatos adatkezelése                 a jelenleg hatályos jogszabályban (GDPR) előírtaknak megfelel.

 
Az adatkezelő ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit, vásárlóit  az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése során követett elveiről és gyakorlatáról, valamint a felhasználói jogok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
 
Kötelességünk Önöket -honlaplátogatóinkat, vásárlóinkat, megrendelőinket, felhasználóinkat- tájékoztatni arról, hogy milyen adatokat kérünk miközben a termékeinket és szolgáltatásainkat igénybe veszik, miért gyűjtjük és hogyan használjuk fel ezeket az adatokat arra, hogy még teljesebben és pontosabban ki tudjuk szolgálni Önöket. 
 
Az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokat kizárólag csak a web áruház rendelési céljaira használjuk fel.  A megadott e-mail címet nem használjuk fel hírlevelünkhöz.
Amennyiben rendszeresen információkat szeretne kapni aktuális akciós ajánlatainkról és újdonságainkról, kérjük, iratkozzon fel hírlevelünkre. 
A web áruház oldalai regisztráció nélkül is böngészhetők, rendelés is lehetséges nélküle. A regisztráció csak a további rendeléseket könnyíti meg, hiszen nem kell újra kitöltenie adatlapunkat. 
 
Az adatkezelés jogalapja:
 
A vásárló/megrendelő önkéntes hozzájárulása, hogy a web áruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek a rendelése teljesítése érdekében.
 
Adatkezelő:
 
Cég neve: Szentencia 2000 Bt.
Cégjegyzék száma: 09-06-006697
Adószám: 22886332-2-09
további adatok megtekinthetők: (üzemeltetői adatok)
 
Az adatkérés célja:
 
Az adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.
 
Csak a megrendelés során kérünk kötelezően minden olyan adatot - név, cím, telefonszám, e-mail cím - amely szükséges az Ön számlájának megfelelő kiállításához, valamint a megrendelt árucikk pontos kiszállításához.
A Szentencia 2000 Bt. a megrendelő adatait kizárólag azoknak az adatfeldolgozóknak adja át, amelyek nélkül a megrendelés teljesítése nem sikerülne. Ilyen szolgáltatók például könyvelő, informatikai rendszert szolgáltató vállalat, futárszolgálatok.
 
Megrendeléshez kért adatok:
 
Az általunk kért adatok csak a megrendelés helyes teljesítéséhez szükségesek, azok valóságtartalmát nem vizsgáljuk. A személyes adataihoz felsoroljuk, milyen üzleti tevékenységhez, szolgáltatáshoz szükségesek.
 
NÉV: kapcsolattartás, számla adás, szállítás
SZÁLLÍTÁSI CÍM: számla adás, szállítás
SZÁMLÁZÁSI CÍM: számla adás, szállítás
TELEFONSZÁM: kapcsolattartás, szállítás
E-MAIL CÍM: kapcsolattartás, szállítás
 
Adatfeldolgozóink a következő személyes adatait kapják meg:
 
Könyvelés: név, számlázási cím
ADÓ-ÁSZ 88 Adótanácsadó, Könyvelő és Általános Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 
Futárszolgálat: név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím
Express One Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
 
Tárhelyszolgáltató: 
DiMa.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 
Hozzájárulás az adatkezeléshez:
 
vásárló megrendeléskor hozzájárul, hogy az adatkezelő a megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.
 
Az adatkezelés időtartama:
 
A megadott személyes adatait mindaddig tároljuk, amíg hozzájárulását vissza nem vonja. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja mindenféle indoklás nélkül.
Amennyiben vásárlásra is sor kerül, a számla kiállításával kapcsolatos adatait a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján az utolsó számla kiállítási évét követő 8. év végéig tároljuk.
 
Adatvédelmi felelős:
 
Amennyiben az adatkezelésben érintett személy úgy érzi, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése van, vagy a tájékoztató valamely része számára nem egyértelmű, magyarázatra szorul, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal. Elérhetősége az alábbi e-mail címen: bababoltdebrecen@gmail.com. Az érintett kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően, minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.
 
Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel az érintett a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet. 
 
Jogorvoslat:
 
Felhasználó/vásárló/megrendelő adatainak nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
Jogi háttér:
 
A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok szerint járunk el:
 
- Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény
- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
- A 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény
- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
- Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény
 
 
 
 

Tetejére